Materialen eerste communie

Drie titels
Er zijn drie titels: 1. "Om aan Jezus te denken", 2. "Samen met Jezus aan tafel" en 3. "Ik ben uitgenodigd". Het materiaal voor de drie titels bestaat uit twee onderdelen:
  • 1 kindermap;
  • 1 ondersteuningsmap voor de begeleiders.

De drie titels zetten de kinderen op weg, stap voor stap, en blijven zo dicht mogelijk bij het kind en de persoon van Jezus waarmee ze aan tafel mogen zitten. De aandacht van het kind wordt zoveel mogelijk bij hun eerste communie gehouden en er wordt niet uitgeweid naar begrippen of personen die nog niet bij het kind bekend zijn.

"Om aan Jezus te denken", "Samen met Jezus aan tafel" en "Ik ben uitgenodigd" nodigen uit om een groeiproces op gang te brengen bij kinderen die hun eerste communie gaan doen. Bewust is gekozen voor dit groeiproces. De begeleiders hebben zo de mogelijkheid om de kinderen te leren wat de betekenis is van het vieren van de Eucharistie. Didactisch gezien vraagt dit een stap voor stap aanpak, die vergelijkbaar is met het leren lezen, schrijven, tekenen of rekenen. Immers, bij deze vakgebieden wordt niet uitgegaan van volledigheid of van de volle betekenis, maar van een verantwoorde weg er naar toe.

De drie titels nemen de kinderen mee naar de dag van hun eerste communie. Elke stap of ontmoeting is een afgerond geheel. Het bevat een sprekende voorplaat, een inleidend verhaal en diverse opdrachten. De kinderen verwerken een deel van de opdrachten tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten en een deel thuis, samen met de ouders. Leesteksten en begrippen sluiten aan bij het niveau van de kinderen.

Bestellen
Informatie over de materiaalvormen, prijzen en bestelling vindt op de Bestelpagina.