Uitgangspunt

Basisschoolcatechese

De auteurs hebben gemeend dat de vernieuwing en uitbreiding van een aantal thema's uit de serie van 20 thema's gewenst is. Immers, het gebruik van levensbeschouwlijk materiaal is totaal veranderd nu veel scholen een pluriforme instroom van leerlingen kennen en er dus ander materiaal nodig is. Materiaal dat past bij deze verandering. Het vernieuwde materiaal is zo gemaakt dat alle kinderen in de groep er mee kunnen werken. De inhoud en de betekenis van het thema is inspirerend voor alle kinderen en hun begeleiders.

Lees verder bij Basisschoolcatechese

Parochiecatechese

De vernieuwde thema's zijn goed bruikbaar voor parochiecatechese en voor kindernevendiensten en wel voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Lees verder bij Parochiecatechese

Eerste communie

Voor de voorbereiding op de eerste communie zijn er drie titelsn die wisselend door vele werkgroepen worden gebruikt zodat niet ieder jaar dezelfde titel langskomt.

Lees verder bij Eerste communie