Welkom

De website van Reis van je leven wordt vernieuwd! De ombouw gebeurt in stappen en het kan dus zijn dat u nog oude informatie aantreft. Neem bij vragen contact op met de auteursgroep via auteursgroep@reisvanjeleven.nl

Met deze website hopen wij u een beeld te geven van de actuele en veelgevraagde uitgaven van de auteursgroep. Dit zijn:

  • de thema's 7 (UITZIEN - Advent) en 8 (LICHT - Kerstmis);
  • de drie thema's voor de voorbereiding op de eerste Communie;
  • de thema's 13 (Op weg naar) en 14 (Opstaan - Pasen), waaraan wordt gewerkt.

De overige thema's van de methode Reis van je leven zijn als totale uitgave niet meer actueel. Ze worden te zijner tijd vernieuwd en eventueel samengevoegd tot een nieuw thema. Dit geldt ook voor de uitgave voor vormselvoorbereiding.

Uitgebreide informatie kunt u lezen op de volgende pagina's.