Eerste communie

Voorbereiding op de eerste H. communie

De wijze waarop parochies invulling geven aan de voorbereiding op de eerste communie is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. Dat ligt voor een deel aan ouders en begeleiders die anders zijn gaan denken over een gelovige opvoeding van jonge kinderen. Het komt ook omdat de vanzelfsprekendheid van vroeger er niet meer is. Toen deed je gewoon mee met de groep of de klas. Nu word je uitgenodigd en is het een bewuste keuze.

De betekenis van de eerste communie blijft echter vragen om woorden en beelden die de kinderen aanspreken en hen iets doen. De vraag naar begeleidingsmateriaal en materiaal voor de kinderen is dan ook onverminderd groot. Dat was voldoende aanleiding voor de auteursgroep om nieuw materiaal voor de voorbereiding op de eerste communie samen te stellen, in lijn met de uitgangspunten van Reis van je leven. Op verzoek van ouders en begeleiders zijn het drie titels geworden. Er is dus keuze voor de begeleiders, en variatie voor ouders met meerdere kinderen.

Uitgangspunten

De auteursgroep wil didactische materialen bieden voor catechese die open zijn, van deze tijd, en kindgericht. Daarbij worden verbindingen gezocht tussen de heilige schrift, tradities en hedendaagse opvattingen binnen de katholieke kerk, voorkeuren van katholieke ouders en moderne didactische en theologische inzichten.

Om aan Jezus te denken
Samen met Jezus aan tafel
Ik ben uitgenodigd